การคืนสินค้าและการจัดส่ง

สำหรับลูกค้าผู้สั่งซื้อในประเทศไทย

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่มีความเสียหาย หรือสินค้าผิดประเภทซึ่งเป็นความผิดพลาดของทางร้านได้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า Herbal Fruits จะยืนยันการจัดส่งคืนสินค้าและคืนเงินผ่านทางซัพพอร์ตอีเมลล์

การคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าจะได้รับการคืนเงิน: เมื่อสินค้าที่ได้รับผิดพลาดซึ่งเป็นความผิดพลาดของทางร้าน หรือสินค้ามีความชำรุดเสียหาย ทางร้านจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้กับสินค้านั้นๆ

นโยบายการคืนสินค้า

 • ทาง Herbal Fruits จะต้องทำการยืนยันการคืนสินค้าผ่านทางอีเมลล์
 • นโยบายการคืนสินค้าจะมีผลภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว ถ้าเกินระยะเวลา 7 วันขึ้นไปตั้งแต่วันที่มีการสั่งซื้อ ทาง Herbal Fruits จะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าได้
 • เพื่อตรวจสอบการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องยืนยันหลักฐานการสั่งซื้อให้กับทางร้าน
 • ในขั้นตอนการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการส่งรูปภาพของสินค้าที่มีความผิดพลาดหรือเสียหาย ในกรณีที่ไม่มีรูปภาพหลักฐาน ทางร้านจะไม่สามารถดำเนินการได้
 • ในการคืนสินค้านั้น สินค้าจะต้องยังไม่มีการแกะเปิดใช้งานและอยู่ในสภาพเดิมเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณท์เดิม

การส่งคืน

 • ก่อนการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องอีเมลล์แจ้งการคืนสินค้าที่อีเมลล์ [email protected] เพื่อที่ทางร้านจะสามารถแจ้งสถานที่จัดส่งคืนได้ต่อไป

การจัดส่ง

เมื่อการส่งคืนได้รับการยืนยันและได้รับที่อยู่สำหรับจัดส่ง

 • ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการจ่ายค่าขนส่งสำหรับการส่งสินค้าคืน ค่าขนส่งไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีคุณได้รับการคืนเงิน ค่าขนส่งที่เป็นส่วนเกินจะถูกหักไปกับจำนวนเงินการคืน
 • ระยะเวลาการคืนสินค้าอาจจะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับสถานที่
 • ในกรณีที่มูลค่าสินค้าเกิน 2000 บาทขึ้นไป ทางร้านแนะนำให้ใช้การขนส่งที่มีเลข Tracking No หรือมีประกันของหาย เพื่อเช็คได้ในกรณีที่การส่งคืนมาไม่ถึงร้าน

การคืนเงิน

เมื่อสินค้าที่ส่งคืนได้รับและทางร้านได้ทำการตรวจสอบแล้ว

 • ทางร้านจะทำการส่งอีเมลล์สำหรับแจ้งว่าทางร้านได้รับสินค้าคืนแล้ว หลังจากทางร้านได้ทำการตรวจสอบแล้วจะทำการแจ้งการอนุมัติการคืนเงินทางอีเมลล์
 • ในกรณีที่การคืนเงินได้รับการอนุมัติ ทางร้านจะจะทำการคืนเงินให้ผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของลูกค้าภายในระยะเวลา 3-5 วัน

ในกรณีที่การคืนเงินล่าช้าหรือสูญหาย (ในกรณีที่พบเจอ)

ถ้าคุณยังไม่ได้รับการคืนเงิน

 • กรุณาเช็คบัญชีธนาคารอีกครั้ง
 • ติดต่อทางผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งบางครั้งในการคืนเงินจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินเข้าบัญชีขึ้นกับระยะเวลาของบัตรเครดิตนั้นๆ
 • ติดต่อทางธนาคาร ในบางครั้งการคืนเงินจะใช้ระยะเวลาต่างกันขึ้นกับแต่ละธนาคาร
 • ถ้าทำทุกขั้นตอนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคืนเงินเข้าผ่านบัญชี กรุณาติดต่อได้ที่ [email protected]

ในกรณีที่ทางลูกค้าไม่ได้รับสินค้า

ในการรับสินค้าเป็นความรับผิดชอบของผู้สั่งซื้อที่จะต้องติดตามการจัดส่งผ่านการ Tracking และอยู่รับสินค้าที่จัดส่ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่ง ทุกการขนส่งจะพยายามที่จะต้องจัดส่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งงขึ้นไป ซึ่งถ้าทางขนส่งไม่สามารถจัดส่งได้ สินค้าจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการขนส่งตามแต่ละสถานที่จนกว่าลูกค้าจะเข้าไปรับสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้ารับสินค้าภายใน 5 – 10 วัน (ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการ) หลังจากนั้นสินค้าจะถูกตีคืนมาให้ทางร้าน ในกรณีดังกล่าวทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าได้ อย่างไรก็ตามถ้าลูกค้าต้องการให้ทางศูนย์จัดส่งให้อีกครั้ง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าบริการจัดส่งด้วยตนเอง