แจ้งชำระเงิน

    แจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร


    ธนาคารกรุงเทพ-เลขที่บัญชี: 905-0-06226-5ธนาคารไทยพาณิชย์-เลขที่บัญชี: 267-2-03355-4ธนาคารกสิกรไทย-เลขที่บัญชี: 027-2-58670-7ธนาคารกรุงไทย-เลขที่บัญชี: 841-0-04419-6

    เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและส่งสินค้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งข้อมูล