Herbal Fruits โกจิเบอร์รี่คุณภาพ

แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านการโอนเงินผ่านบัญชี

  • เบอร์ติดต่อ

    โทร : 091-994-8001

  • E-mail

    contact@herbalfruits.com

  • LINE ID:

    Add: @herbal

QR Code Herbal Fruits

แจ้งชำระเงินผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและส่งสินค้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งข้อมูล

ชำระเงินผ่าน Paypal

เลือกชำระเงินผ่าน Paypal ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัญชี Paypal หรือสามารถตัดผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตร VISA ได้โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งโอนเงินให้ทางร้าน ระบบจะทำการตรวจสอบและจัดส่งสินค้าไม่เกิน 1 วันหลังจากลูกค้าได้ชำระเงินผ่าน Paypal แล้ว

Note

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านระบบ Paypal ไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน ทางระบบจะทำการตรวจสอบได้ทันทีและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ในเวลาทำการทันที

Copyright © 2016 - Herbal Fruits All rights reserved.